State Statistics Committee of Ukraine

Main page  Sitemap  Contacts     
 All-Ukrainian Population Census' 2001
Results
Regions of Ukraine
History
Organization
Publications
Legislative base
Information
 / Main page / Results / General results of the census / Urban and rural population / Poltava region

About the number and structure of the population of POLTAVA REGION
according to the results of the All-Ukrainian population census '2001

   The number of the urban population according to the All-Ukrainian Population Census ’2001 data, accounted for 956.8 thousand persons or 58.7 %, and that of rural population – 673.3 thousand persons or 41.3%. Compared with 1989 urban population decreased by 34 thousand persons, rural population – by 88.9 thousand persons. Share urban and rural population by cities and districts of Poltava region:

  Actual population,
thousand people
As % of
total population
The same indices
of 1989
urban rural urban rural urban rural

Cities:

           

Poltava

318.0 - 100.0 - 100.0 -

Kremenchuk

234.1 - 100.0 - 100.0 -

Komsomol's'k*

51.7 2.6 95.2 4.8 94.6 5.4

Lubny

52.6 - 100.0 - 100.0 -

Myrhorod

42.9 - 100.0 - 100.0 -

Districts:

           

Velyka Bahachka

8.5 21.6 28.2 71.8 26.6 73.4

Hadiach

22.7 41.3 35.5 64.5 33.5 66.5

Hlobyno

20.9 37.8 35.6 64.4 34.7 65.3

Hrebinka

11.7 14.6 44.5 55.5 45.3 54.7

Dykan'ka

8.5 13.4 38.8 61.2 36.6 63.4

Zin'kiv

16.7 25.6 39.5 60.5 37.5 62.5

Karlivka

18.0 23.6 43.3 56.7 43.8 56.2

Kobeliaky

17.9 36.2 33.1 66.9 32.2 67.8

Kozel'shchyna

7.1 17.7 28.6 71.4 28.3 71.7

Kotel'va

12.7 8.9 58.8 41.2 55.9 44.1

Kremenchuk

- 43.3 - 100.0 - 100.0

Lokhvytsia

21.4 30.0 41.6 58.4 40.3 59.7

Lubny

- 40.0 - 100.0 - 100.0

Mashivka

4.1 18.8 17.9 82.1 17.3 82.7

Myrhorod

5.9 35.3 14.3 85.7 16.0 84.0

Novi Sanzhary

8.3 31.7 20.8 79.2 20.1 79.9

Orzhytsia

6.0 23.5 20.3 79.7 20.0 80.0

Pyriatyn

16.7 19.8 45.8 54.2 43.9 56.1

Poltava

- 66.4 - 100.0 - 100.0

Reshetylivka

9.5 20.2 32.0 68.0 30.5 69.5

Semenivka

7.6 25.0 23.3 76.7 21.3 78.7

Khorol

14.8 27.4 35.1 64.9 34.4 65.6

Chornukhy

3.2 13.0 19.8 80.2 18.0 82.0

Chutove

10.0 16.8 37.3 62.7 36.4 63.6

Shyshaky

5.3 18.8 22.0 78.0 21.9 78.1

* Including settlements that are administratively subordinated to the city council

   The part of urban population has increased in 21 administritive unitsof region, decreased – in 6.

укр рус eng

   In the chapter:

 Total number of actual population
 Urban and rural population
 Gender structure of the population
 Number of cities
 Permanent population
 Age composition of population
 National composition of population
 Linguistic composition of the population
 Educational standard of the population
 Marital status of the population


Main page | News | Results | Regions of Ukraine | History | Organization | Publications | Legistative base | Information

  

© 2003-2004, State Statistics Committee of Ukraine