Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Публікації

Житлові умови та земельні ділянки населення України


Житлові умови та земельні ділянки населення України

У збірнику "Житлові умови та земельні ділянки населення України" наведено дані про житлові умови та земельні ділянки населення по Україні, Автономній Республіці Крим, областях, м. Києву та Севастопольській міськраді.

Інформація про житлові умови населення збиралася стосовно кожного індивідуального домогосподарства, включаючи домогосподарство з однією особою, які постійно проживали у будь-якому приміщенні. Публікація у електронному вигляді

Домогосподарства України
Домогосподарства за типами та кількістю дітей


Домогосподарства України <br><i>Домогосподарства за типами та кількістю дітей </i>

У збірнику "Домогосподарства України. Домогосподарства за типами та кількістю дітей" наведено дані щодо розподілу індивідуальних домогосподарств за типами, наявністю дітей, розміром та характеристикою сімейних осередків та подружніх пар в Україні, Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Севастопольській міськраді.

Цей збірник продовжує тематичну публікацію за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року щодо характеристики домогосподарств і вміщує інформацію про розподіл індивідуальних домогосподарств за типами, наявністю дітей, розміром і характеристикою сімейних осередків та подружніх пар. Дані у збірнику наведено за постійним населенням як в цілому по Україні, так і по регіонах України станом на 5 грудня 2001 року. Публікація у електронному вигляді

Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти


Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти

Ця публікація є науковим виданням, підготовленим за результатами першого Всеукраїнського перепису населення (2001 року) спільними зусиллями колективу науковців Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України та фахівців Державного Комітету статистики України.

У роботі викладено теоретико-методологічні та методичні питання проведення перепису населення, обробки та аналізу його результатів, а також розробки на їх базі концептуальних засад державної демографічної політики.
Розрахована на фахівців у галузі демографії, демографічної статистики, соціальної та економічної політики органів державної влади, аспірантів, студентів з економічних та інших гуманітарних спеціальностей.
   Пропонується до уваги електронна версія цієї публікації українською та англійською мовами.
Україномовну версію зреалізовано з використанням сучасних Інтернет-технологій, а саме - HTML, інформація знаходиться у заархівованому вигляді (.zip-файл, розмір архіву 1,9 МБ).
Для перегляду безпосередньо публікації (розмір папки 3,33 МБ) необхідно :
1. записати файл на Ваш комп'ютер
2. розкрити архів та запустити файл index.htm.

   Електронну публікацію англійською мовою можна переглянути безпосередньо із файлу(.pdf, 1.68Мб).

Зайняте населення України
Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності


Зайняте населення України <br><i>Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності</i>

У збірнику "Зайняте населення України. Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності" наведено дані про зайняте населення України за видами економічної діяльності по Україні, Автономній Республіці Крим, областях, м. Києву та Севастопольській міськраді.

У збірнику вмішуються дані Всеукраїнського перепису населення 2001 року, які характеризують загальну кількість зайнятого населення (з виділенням міського та сільського) і його розподіл за видами економічної діяльності у поєднанні з віком, рівнем освіти, місцем знаходження роботи та іншими ознаками.
Ряд показників зіставляються з даними переписів населення 1959, 1970, 1979 і 1989 років. Слід мати на увазі, що дані минулих переписів перераховані у відповідності до діючої методики визначення показників. Публікація у електронному вигляді

Населення України за місцем народження та громадянством


Населення України за місцем народження та громадянством

У збірнику наведено дані про розподіл населення за громадянством та місцем народження, яке проживало станом на 5 грудня 2001 року в Україні, Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві, території, що підпорядкована Севастопольській міськраді.

Збірник "Населення України за місцем народження та громадянством" продовжує серію тематичних видань за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року. У ньому публікуються підсумки про розподіл населення України за громадянством та місцем народження станом на 5 грудня 2001 року. Він вміщує також інформацію щодо розподілу громадян інших держав та осіб без громадянства за національністю та статтю, населення найбільш численних національностей за місцем народження. Публікація у електронному вигляді

Домогосподарства України


Домогосподарства України

У збірнику "Домогосподарства України. Домогосподарства за розміром та характеристикою членів домогосподарств " наведено дані щодо розміру індивідуальних домогосподарств та характеристики членів домогосподарств в Україні, Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Севастопольській міськраді.

У цьому збірнику публікуються дані щодо кількості та розміру індивідуальних домогосподарств, їх розподілу за статево-віковим та національним складом членів домогосподарств, кількістю зайнятих осіб та утриманців у складі домогосподарств.Публікація у електронному вигляді

Жінки та чоловіки України


Жінки та чоловіки України

Збірник "Жінки та чоловіки України" входить до серії тематичних видань за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року.

   У цьому збірнику публікуються дані щодо статево-вікової структури населення України, розподілу чоловіків та жінок за громадянством, місцем народження, рівнем освіти, за віком та шлюбним станом, джерелами засобів існування, статусом зайнятості, видами економічної діяльності, окремими групами занять. Також подаються дані про розподіл індивідуальних домогосподарств, які складаються з однієї особи, за статтю віком та шлюбним станом, джерелами засобів існування, про розподіл подружніх пар за віком подружжя, а також подаються демографічні дані щодо смертності населення за статтю та причинами смерті, очікуваної тривалості життя. Публікація у електронному вигляді

Жінки і діти України


Жінки і діти України

Збірник "Жінки і діти України" входить до серії тематичних видань за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року.

   У цьому збірнику публікуються дані щодо статево-вікової структури жінок та дітей України, розподілу жінок та дітей за рівнем освіти, типами навчальних закладів, джерелами засобів існування, статусом зайнятості, видами економічної діяльності, окремими групами занять тощо. Також подаються дані про розподіл жінок за віком та кількістю народжених дітей (зайняті жінки, жінки найбільш численних національностей, жінки, які перебувають у зареєстрованому шлюбі): про розподіл індивідуальних домогосподарств, які складаються з матері з дітьми, за кількістю дітей до 18 років, а також показники щодо народжуваності, смертності, захворюваності жінок та дітей за даними поточної демографічної статистики. Публікація у електронному вигляді

Міграція населення України


Міграція населення України

У збірнику наведено дані про міграцію населення, яке проживало станом на 5 грудня 2001 року в Україні, Автономній Республіці Крим, областях, м.Києві, території, що підпорядкована Севастопольській міськраді.

   На підставі відповідей на запитання переписного листа щодо безперервності проживання, постійне населення України було розділене на осіб, які у даному населеному пункті проживають безперервно з народження та мігрантів.
Дані у збірнику наведені за постійним населенням. Публікація у електронному вигляді

Зайняте населення України
Населення, зайняте економічною діяльністю, за статусом зайнятості


Зайняте населення України <br><i>Населення, зайняте економічною діяльністю, за статусом зайнятості</i>

У збірнику "Зайняте населення України. Населення, зайняте економічною діяльністю, за статусом зайнятості" наведено дані про населення України, зайняте економічною діяльністю, за статусом зайнятості по Україні, Автономній Республіці Крим, областях, м.Києву та Севастопольській міськраді.

   Цей збірник вміщує дані Всеукраїнського перепису населення 2001 року про статус зайнятості економічно активного населення у поєднанні з його характеристикою за статтю, віком, рівнем освіти, видами економічної діяльності, професійними групами та іншими ознаками. Відповіді на запитання переписного листа стосовно статусу зайнятості (положення у занятті) записувалися всім респондентам, які на момент перепису мали роботу або доходне заняття; обробка даних здійснювалася у відповідності до Міжнародної класифікації статусу зайнятості.Публікація у електронному вигляді

Зайняте населення України
Населення, зайняте економічною діяльністю, за групами занять


Зайняте населення України <br><i>Населення, зайняте економічною діяльністю, за групами занять</i>

У збірнику "Зайняте населення України. Населення, зайняте економічною діяльністю, за групами занять" наведено дані про населення України, зайняте економічною діяльністю, за групами занять по Україні, Автономній Республіці Крим, областях, м.Києву та Севастопольській міськраді.

У цьому збірнику публікуються дані Всеукраїнського перепису населення 2001 року про професійні угрупування населення, зайнятого економічною діяльністю, у поєднанні з характеристикою за статтю, віком, рівнем освіти, місцем знаходження роботи та іншими ознаками. При перепису населення у відповідях на запитання щодо заняття докладно записувалася назва професії, посади або роботи, яка виконувалася респондентами на момент перепису. Публікація у електронному вигляді

Джерела засобів існування населення України


Джерела засобів існування населення України

У збірнику "Джерела засобів існування населення України" публікуються дані Всеукраїнського перепису населення 2001 року про джерела засобів існування населення у поєднанні з його статтю, віком, рівнем освіти та іншими ознаками.

Ряд показників співставляються з даними переписів населення 1959, 1970, 1979 і 1989 років.
На відміну від попередніх переписів, які враховували тільки одне (1959,1970,1979 рр.) або два (1989 р.) джерела засобів існування при Всеукраїнському перепису населення 2001 року вперше обліковувалися декілька джерел засобів існування без обмеження їх кількості конкретним числом. Одночасно респонденти визначали основне джерело засобів існування.
Публікація у електронному вигляді

Склад населення України за шлюбним станом


Склад населення України за шлюбним станом

У збірнику "Склад населення України за шлюбним станом" наведені дані про склад постійного міського та сільського населення за шлюбним станом по Україні, Автономній Республіці Крим, областях, м.Києву, Севастопольській міськраді.

Цей збірник вміщує показники шлюбності та розлучуваності у 1970-2001 роках за даними адміністративного обліку органів реєстрації актів громадянського стану, які узагальнюються поточною демографічною статистикою. Дані переписів 1939, 1959, 1970 років наведені за наявним населенням.
Публікація у електронному вигляді

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти


Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти

Збірник "Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти" входить до серії тематичних видань за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року.

У цьому збірнику публікуються дані щодо розподілу населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти по Україні, Автономній Республіці Крим, м.Києву та Севастопольській міськраді. Дані у збірнику наведені по постійному населенню.
Публікація у електронному вигляді

Національний склад населення України та його мовні ознаки


Національний склад населення України та його мовні ознаки

Збірник «Національний склад населення України та його мовні ознаки» входить до серії тематичних видань за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року.

Збірник вміщує дані про національний склад населення України за даними переписів населення, дані про розподіл населення України за національністю і рідною мовою та іншими мовами, крім рідної, якими вільно володіють опитувані. Такі ж дані наводяться по найбільш чисельних національностях населення Автономної Республіки Крим, областей, міста Київ та Севастопольської міськради.

Деякі дані перепису населення 2001 року зіставляються з даними минулих переписів.
Публікація у електронному виглядіРівень освіти населення України


Рівень освіти населення України

Збірник «Рівень освіти населення України» входить до серії тематичних видань за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року.

У збірнику наведено дані, які характеризують рівень освіти населення України за підсумками переписів 1959, 1970, 1979, 1989 і 2001 років.
Публікація у електронному вигляді

Статево-віковий склад населення України


Статево-віковий склад населення України

У збірнику «Статево віковий склад населення України» наведені дані про чисельність і склад постійного міського та сільського населення за статтю та віком по Україні, Автономній Республіці Крим, областях, м. Києву, території що підпорядкована Севастопольській місьраді та містах з кількістю мешканців понад 100 тисяч.

Цей збірник вміщує також дані про демографічне навантаження на працездатне населення, середній вік населення регіонів та кількість осіб у віці 100 років і старшому.
Публікація у електронному виглядіКількість та територіальне розміщення населення України


Кількість та територіальне розміщення населення України

У цьому збірнику опубліковані дані Всеукраїнського перепису населення 2001 року про адміністративно-територіальний поділ України, чисельність, розміщення та склад населення України за статтю, групування населених пунктів, адміністративних районів, сільських рад за чисельністю населення станом на 5 грудня 2001 року.

Деякі дані перепису населення 2001 року зіставляються з даними минулих переписів.
Публікація у електронному виглядіПлановані видання


Державний комітет статистики України у 2003-2004 роках планує такі видання на основі даних Всеукраїнського перепису населення 2001 року

2003 рік:
 • Кількість та територіальне розміщення населення України
 • Статево-віковий склад населення України
 • Рівень освіти населення України
 • Національний склад населення України та його мовні ознаки
 • Склад населення України за шлюбним станом
2004 рік:
 • Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
 • Джерела засобів існування населення України
 • Зайняте населення України
 • Домогосподарства України
 • Населення за місцем народження та громадянством
 • Міграція населення України
 • Жінки і діти України
 • Жінки та чоловіки України
 • Житлові умови населення України
За інформацією щодо термінів видання звертатись:
 • Департамент статистики населення та регіональної статистики : тел/факс (+38 044) 234-30-42
 • Директор департаменту : Тимошенко Галина Миколаївна (+38 044) 234-05-53
 • Заступник директора департаменту : Тімоніна Марія Борисівна (+38 044) 287-62-22
 • Начальник відділу перепису населення :
   Марценюк Наталія Віталіївна тел/факс (+38 044) 284-31-45
01023, м. Київ - 23
МСП, вул. Шота Руставелі, 3
Тел. (044) 287-24-22

З питань придбання видань за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року звертатись:
"Держаналітінформ" 01023, м.Київ-23, вул.Еспланадна 4-6, кімната 413,
тел./факс (044) 287-03-79    mailto:bastun@dstati.kiev.ua

З питань придбання регіональних видань за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року звертатись за контактними адресами, вказаними у розділі "Контакти та зворотній зв'язок"Cторінки: 1
укр рус eng

 Розподіл мігрантів за потоками і типом поселень у січні-вересні »»

  Міграція населення за регіонами у січні-вересні »»

  Міграція міського населення за регіонами у січні-вересні »»

  Міграція сільського населення за регіонами у січні–вересні »»

  Внутрішньорегіональна міграція населення у січні-вересні »»

 Міжрегіональна міграція населення у січні-вересні »»

 Міждержавна міграція населення за регіонами у січні–вересні »»

  Основні демографічні показники України за січень-червень »»

  Чисельність наявного населення на 1 липня 2009 року »»

  Чисельність постійного населення yа 1 липня 2009 року »»

Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове