Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Організація

   Постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1998 року № 1536 «Про проведення в 2001 році Всеукраїнського перепису населення» робота з підготовки, проведення, оброблення, узагальнення і публікації підсумків Всеукраїнського перепису населення 2001 року покладена на Держкомстат України та органи державної статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах та містах.

   Відповідальність за організацію та матеріально-технічне забезпечення Всеукраїнського перепису населення покладена на центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

ХРОНОЛОГІЯ:

 • до 1.04.2000р. - уточнення меж міських населених пунктів; упорядкування назв вулиць, нумерації кварталів, будинків і квартир;
 • до 1.10 2000р. - виготовлення картографічного матеріалу;
 • до 15.12.2000р. - складання квартальних списків житлових будинків у міських та великих сільських населених пунктах, складання списків сільських населених пунктів;
 • вересень 2001р. - складання та затвердження організаційних планів проведення Всеукраїнського перепису населення 2001 р.;
 • до 30.11.2001р.- підбір та навчання переписних кадрів;
 • 30.11 - 4.12.2001р. - проведення попереднього обходу житлових приміщень, передпереписна перевірка та уточнення квартальних списків будинків у міськпоселеннях, списків сільських населених пунктів, картографічного матеріалу та організаційних планів проведення перепису населення;
 • 05-14.12.2001р. - проведення опитування і заповнення списків проживаючих у приміщенні членів домогосподарств та переписних листів;
 • 16 – 20.12.2001р. – проведення контрольних заходів;
 • 20.12.2001р. - 1.02.2002р. - приймання переписних матеріалів;
 • лютий - серпень 2002р. - перевірка повноти та якості матеріалів перепису населення, комплектування по населених пунктах, кодування та передача на автоматизоване оброблення;
 • 2002-2003рр. - оброблення та поширення підсумків Всеукраїнського перепису населення 2001 року.


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ:

Попередній обхід житлових приміщень (30.11.01-4.12.01)
Попередній обхід житлових приміщень здійснювався за п'ять днів до встановленої дати перепису населення. За цей час обліковці
 • ознайомились з територією своєї лічильної дільниці;
 • перевірили правильність інформації записної книжки обліковця стосовно житлових та нежитлових приміщень, де може проживати населення та за необхідності внесли корективи;
 • відвідали всі житлові приміщення своєї дільниці для визначення числа проживаючих у них та найзручнішого часу для опитування членів домогосподарства.
Опитування населення (5.12.01-14.12.01)
 • Перепис населення здійснювався спеціально підготовленими обліковцями шляхом опитування населення і запису відомостей у переписну документацію наданих респондентом відомостей без їх документального підтвердження.
 • Перепису підлягали всі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебували на встановлену дату Перепису населення на території України, а також громадяни України, які на встановлену дату Перепису населення були за її межами.
 • Переписні документи заповнювалися обліковцями у порядку обходу всіх приміщень, де проживало або могло проживати населення, включаючи приміщення, що зайняті підприємствами, організаціями та установами.
 • Населення переписували за місцем фактичного проживання, навіть і тимчасового, а не за місцем роботи або служби.
 • Записи до переписних форм здійснювалися незалежно від наявності прописки та її характеру (постійна або тимчасова) і права на житлову площу у цьому або іншому місці.
 • Відомомсті про членів домогосподарства, які підлягали Перепису населення в певному приміщенні, але були відсутні в повному складі протягом всього періоду проведення Перепису населення, обліковці отримували від сусідів, домової адміністрації, працівників сільради.
 • У кожному приміщенні переписували всіх осіб, які за станом на 12 годину ночі з 4 на 5 грудня проживали у ньому, включаючи і тимчасово проживаючих. З числа постійно проживаючих переписували також тимчасово відсутніх.
 • Громадян України, які виїхали за кордон у відрядження на термін менше одного року або незалежно від терміну на відпочинок, лікування, в гості до рідних і знайомих, а також як туристи переписували за місцем постійного проживання без відмітки про тимчасову відсутність.
 • Іноземні громадяни, які працювали в дипломатичних представництвах на території України, і члени їх домогосподарств не підлягали перепису.
 • Іноземні громадяни, які прибули в Україну у складі наукових, торгових та інших делегацій, а також на навчання, як туристи тощо, переписувались на загальних підставах з відміткою про тимчасове проживання.
 • Іноземні громадяни, які постійно проживали в Україні (1 рік і більше або прибули на постійне проживання), переписувалися на загальних підставах.
 • Перепис військовослужбовців, осіб, які перебували у місцях позбавлення волі, осіб, які знаходились на закритих територіях, тощо, проводився спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади.
 • Перепис населення в установах з рухомим складом населення (лікарні, готелі, пологові будинки, санаторії тощо) здійснювався протягом одного дня (5 грудня 2001 р.).
 • Перепис осіб, які не мали постійного місця проживання, проводився на місці їх першої зустрічі з обліковцями.
Контрольний обхід (16.12.01-20.12.01)
 • Контрольний обхід проводився після перепису протягом 5 днів (з 16 до 20 грудня 2001 року) : у міських поселеннях у всіх лічильних дільницях з охопленням у кожній з них 25% житлових приміщень, у сільській місцевості в 25% лічильних дільниць з охопленням у кожній з них 100% житлових приміщень.
 • Контрольний обхід дав змогу оцінити повноту охоплення населення переписом.

Хід Перепису населення контролювався шляхом одержання щоденної інформації від районних (міських) відділів та обласних управлінь статистики.


До проведення Всеукраїнського перепису населення 2001 року було залучено:

 • 10972 завідувачів переписних відділів та їх помічників
 • 51032 - інструкторів-контролерів
 • 185986 - обліковців

Для виконання переписних робіт залучено 248666 осіб тимчасового переписного персоналу.ПЕРЕПИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

   Інструкція щодо проведення Всеукраїнського перепису населення 2001 року і заповнення переписної документації

Форма 1 сторінка 1 - збільшити у новому вікні Форма 1 сторінка 2 - збільшити у новому вікні
(Ф 1) - «Список проживаючих у приміщенні членів домогосподарства та їх житлові умови»
Форма 2С сторінка 1 - збільшити у новому вікні Форма 2С сторінка 2 - збільшити у новому вікні
(Ф 2С) - «Переписний лист»;

   Форма 1 (Ф 1) заповнювалась на кожне самостійне домогосподарство, яке проживало в певному приміщенні постійно або тимчасово. При цьому питання 1-7 на тимчасово проживаючих, проживаючих в інституційній установі та безпритульних не заповнювались.

   Форма 2 С (Ф 2С) складалась на кожну особу, вписану до форми 1. Питання 14-19 для тимчасово проживаючих не заповнювались.

   Форма 3 (Ф 3) складалась окремо на:

 • кожну квартиру;
 • кожний будинок (якщо він складається з окремої квартири), кожну хату, сторожку та іншу одноквартирну будівлю;
 • кожну кімнату в гуртожитку;
 • кожне будь-яке інше приміщення, де проживає населення.


КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ

   Згідно Закону України “Про Всеукраїнський перепис населення” (ст. 16) “Первинні та інші дані отримані в процесі Перепису населення, є конфіденційною інформацією, яка охороняється законом. Записи у переписній документації що стосуються респондента, не підлягають поширенню без його згоди і використовуються лише для статистичних цілей у зведеному, знеособленому вигляді.

   Первинні (персональні) дані Перепису населення не можуть вимагатися судом, органами прокуратури, іншими органами для вивчення та використання у вигляді доказів під час розгляду цивільних та кримінальних справ.”

   У випадку порушення порядку використання первинних персональних даних щодо фізичних осіб або надання такої інформації іншим особам, а також порушення інших вимог стосовно забезпечення захисту персоніфікованої конфіденційної інформації, тимчасовий переписний персонал та інші працівники, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення та поширення його результатів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕПИСУ

Перейти на основну сторінку результатів

   Одержана внаслідок Всеукраїнського перепису населення 2001 року інформація дасть можливість поглибленого вивчення національних особливостей України та впливу міжнародних інтеграційних процесів на її розвиток.

   Є основою для багатьох соціально-, політико-економічних досліджень та демографічних прогнозувань.

   У ході перепису зафіксовано інформацію , що надали понад 48 мільйонів громадян України та громадян інших держав, які під час перепису перебували на території України. Одержану інформацію можна згрупувати у такі розділи:

 • статево-вікова характеристика;
 • національний склад;
 • мовні ознаки;
 • шлюбний стан;
 • рівень освіти;
 • зайнятість;
 • джерела засобів існування;
 • міграційна активність;
 • житлові умови населення.


укр рус eng

   У розділі:

 Хронологія
 Організаційний порядок
 Переписна документація
 Інструкція щодо проведення Всеукраїнського перепису населення 2001 року і заповнення переписної документації
 Конфіденційність даних
 Результати
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове