Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Довідкова інформація / Словник перепису
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т   У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

   Базова вища освіта – відмічалась особам, які закінчили коледж та інші прирівняні до нього навчальні заклади або продовжують навчатися у вищому навчальному закладі – інституті, консерваторії, академії, університеті та інших прирівняних до них навчальних закладах освіти і отримали документ про набуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

   Базова загальна середня освіта – відмічалась особам, які закінчили основну школу, а саме: восьмирічну школу у 1963/89 навчальних роках і раніше, закінчили семирічну школу, або 7 класів у 1961 році і раніше; 8, 9 класів у 1989 році і раніше; закінчили 10 класів середньої школи; закінчили 10 класів школи – одинадцятирічки, навчаються в 10-11 класах; у професійно-технічному навчальному закладі (крім осіб з повною загальною середньою освітою); тим, хто вибув із 8 класу в 1959/60 навчальному році і раніше; вибув із 9-11 класів або із професійно-технічного закладу в будь-якому році (крім осіб із повною загальною середньою освітою)

   Вікова група – сукупність людей одного віку. Вік людини – період від народження до певного моменту її життя. До групи молодші за працездатний вік належать особи віком 0-15 років. До працездатного віку – жінки віком 16-54 роки, чоловіки – 16-59 років. До групи старші за працездатний вік – жінки віком 55 років і старші, чоловіки – 60 років і старші

   На підставі відповідей щодо джерел засобів існування, населення розподіляють на такі групи:
-зайняте населення (зайняті на підприємствах, в організаціях, установах, селянських (фермерських) господарствах та іншими видами економічної діяльності);
-зайняті в особистому підсобному господарстві;
-особи, які отримують прибуток від власності;
-стипендіати;
-пенсіонери, особи, які отримують допомогу (крім допомоги по безробіттю) та особи, які мають інший вид державного забезпечення;
-особи, які отримують допомогу по безробіттю;
-утриманці окремих осіб;
-особи, які мають інше джерело засобів існування та особи, які не вказали джерело

   Домогосподарство - сукупність осіб, які проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарсво, повністю або частково об’єднують та витрачають окошти. Ці особи можуть перебувати у родинних стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати у будь-яких з цих стосунків, або бути і в тих, і в інших стосунках.
   Індивідуальним домогосподарством вважається:
-домогосподарство, що складається із однієї особи, яка проживає в окремому житловому приміщенні або його частині, забезпечує себе усім необхідним для життя і не об’єднує кошти для ведення спільного господарсва ні з ким з числа осіб, які проживають у житловому приміщенні;
-домогосподарство, що складається із двох і більше осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, ведуть спільне господарсво, повністю або частково об’єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть бути зв’язані спорідненням і бути свояками, а можуть і не перебувати в цих стосунках або можуть бути і тими і іншими.
   До проживаючих у колективних домогосподарствах віднесені усі особи, які мешкали у спеціалізованих інституційних установах, що призначені для колективного проживання (будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати для дітей сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування, будинки-інтернати для осіб похилого віку та інвалідів, монастирі, казарми, установи кримінально-виконавчої системи тощо). До складу інституційного населення не включалися члени домогосподарств обслуговуючого персоналу, які можуть проживати в приміщеннях та на території вищезазначених установ

   До зайнятого населення віднесені всі особи, які працювали за наймом на підприємствах, в організаціях, установах будь-яких форм власності, включаючи селянські (фермерські) господарства і окремих громадян; особи, які самостійно (індивідуально) забезпечували себе роботою і не перебували у штаті будь-якого підприємства, організації, установи; особи, які займалися трудовою діяльністю на власному підприємстві як індивідуальні власники; зайняті у власному селянському (фермерському) господарстві, зареєстрованому в установленому порядку; особи, які виконували будь-яку неоплачувану роботу на приватному, сімейному підприємстві або фермерському господарстві, яке належить одному із членів домогосподарства цієї особи (крім зайнятих в особистому підсобному господарстві). До зайнятого населення віднесені також пенсіонери і стипендіати, які на момент перепису населення мали постійну роботу
До зайнятих в особистому підсобному господарстві віднесені особи, зайняті в своїх підсобних господарствах виробництвом сільськогосподарської продукції або доглядом за худобою, незалежно від того, чи ця продукція буде використана на продаж (обмін), чи для особистого споживання.
До осіб, які отримують прибуток від власності, віднесені: особи, що одержували прибуток від власного підприємства за умови, що сам власник на ньому не працює; особи, які отримували прибуток у вигляді арендної плати за здані в аренду земельні ділянки, житлові приміщення, гаражі, дачі тощо; особи, які отримували прибуток у вигляді виплати відсотків за грошовими вкладами, за кредит, за позики банку; власники акцій (акціонери), які одержували прибуток у вигляді виплати дивідентів тощо.
До стипендіатів віднесені студенти навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які отримували стипендію.
До пенсіонерів віднесені особи, для яких головним джерелом засобів існування була пенсія за віком, інвалідністю, вислугу років, у зв’язку з втратою годувальника, соціальна пенсія тощо.
До осіб, які отримують допомогу (крім допомоги по безробіттю) віднесені ті, хто одержував державну соціальну допомогу, а саме: допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами; допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; допомогу для догляду за дитиною – інвалідам; допомогу на дітей віком до 16 років (учнів – до 18 років); допомогу на дітей одиноким матерям; допомогу на дітей військовослужбовців строкової служби; допомогу на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням; грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років.
До осіб, які мають інший вид державного забезпечення, віднесені вихованці дитячих будинків, будинків дитини та шкіл-інтернатів; особи, що проживають у будинках-інтернатах для осіб похилого віку та інвалідів; особи, які перебувають на забезпеченні державних організацій тощо.
До осіб, які отримують допомогу по безробіттю, віднесені особи працездатного віку (чоловіки 16-59 років, жінки 16-54 років), які були зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні і отримували допомогу по безробіттю або матеріальну допомогу по безробіттю.
До утриманців окремих осіб віднесені діти та інші особи, які не займалися ніякими видами економічної діяльності, що приносять заробіток або доход, не отримували пенсію або стипендію і жили за рахунок коштів родичів чи інших осіб.
До осіб, які мають інше джерело засобів існування, віднесені громадяни, які в якості джерела засобів існування при перепису населення вказали, наприклад, заощадження або щось інше, що не входить до перелічених вище джерел.

“Словник занять” містить 9 наступних класифікаційних груп (розділів),97 підгруп, згідно яких і були розподілені заняття окремих респондентів, названі ними в якості відповідей на відповідне запитання переписного листа :
Перша група (розділ) – “Законодавці, вищі державні службовці, керівники” - містить професії, що пов’язані:
-з визначенням та формуванням державної політики, законодавчим регулюванням;
-вищим державним управлінням;
-правосуддям та прокурорським наглядом;
-керівництвом підприємствами, установами, організаціями та їх підрозділами незалежно від форм власності та видів діяльності. Група охоплює широке коло професій, пов’язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва.
Друга група (розділ) – “Професіонали” – охоплює професії, які передбачають високий рівень знань в галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, медичних, суспільно-політичних наук та в галузі мистецтва, економіки, фінансів, управління і права.
Третя група (розділ) – “Фахівці” – вміщує професії, що вимагають знань в одній чи більше галузях природознавчих, технічних чи гуманітарних наук. Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням положень та використанням методів відповідних наук.
Четверта група (розділ) – “Технічні службовці” – включає професії, які передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження чи відновлення інформації та проведення обчислень. Професійні завдання цієї групи пов’язані з виконанням секретарських обов’язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських машинах, записами та опрацюванням цифрових даних чи обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу, надання довідок, реєстрація чи передавання інформації тощо) та інших функціональних обов’язків.
П’ята група (розділ) – “Працівники сфери обслуговування та торгівлі” – містить професії, які передбачають наявність знань, необхідних для надання відповідних послуг чи здійснення торгівлі. Професійні завдання охоплюють забезпечення послугами, пов’язаними з поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням, охороною, підтриманням правопорядку, торгівлею тощо.
Шоста група (розділ) – “Кваліфіковані працівники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства” - охоплює професії, які передбачають знання, необхідні для сільськогосподарського виробництва, лісового господарства, риборозведення та рибного промислу. Професійні завдання полягають у вирощуванні врожаю, розведенні тварин чи полюванні, ловленні риби чи її розведенні, або збереженні та експлуатації лісів з орієнтацією, головним чином, на ринок і реалізацію продукції організаціям збуту, торговельним підприємствам чи окремим покупцям.
Сьома група (розділ) – “Кваліфіковані працівники з інструментом” –включає професії, які передбачають знання, необхідні для вибору способів використання матеріалів та інструментів, визначення стадій робочого процесу, характеристик та призначення кінцевої продукції. До групи належать професії, пов’язані з видобутком корисних копалин, будівництвом та виробленням різної продукції.
Восьма група (розділ) – “Оператори та складальники устаткування та машин” - об’єднує професії, які потребують знань, необхідних для експлуатації та нагляду за роботою устаткування чи машин, у тому числі високоавтоматизованих, а також для їх складання. Професійні завдання охоплюють розроблення корисних копалин чи нагляд за їх видобутком, ведення робочого процесу та виробництво продукції на устаткуванні чи машинах, керування транспортними засобами чи пересувними установками, складання виробів із деталей та вузлів.
Дев’ята група (розділ)– “Найпростіші професії” – містить найпростіші професії (роботи), що потребують знань для виконання простих завдань з використанням ручних інструментів, в деяких випадках із значними фізичними зусиллями. Професійні завдання пов’язані з продажем товарів на вулиці, збереженням та охороною майна, прибиранням, чищенням, пранням, прасуванням та виконанням низькокваліфікованих робіт у видобувній, сільськогосподарській, риболовній, будівельній та промисловій галузях тощо

   Міграційний рух - різні види територіального переміщення населення

   Міське і сільське населення. До міського населення належать особи, які проживають в міських поселеннях, до сільського - які проживають в сільській місцевості

   Міські поселення - це населені пункти, що затверджені законодавчими актами як міста та селища міського типу. Всі інші населені пункти - сільські

   Населення міської ради - населення всіх населених пунктів, які адміністративно підпорядковані міській раді

   Національність записувалася зі слів самих опитуваних без документального підтвердження; національність малолітніх дітей визначалась батьками. У разі виникнення ускладнень з визначенням національності дитини, коли батьки були різної національності, перевага надавалась національності матері

   Наявне населення - це чисельність осіб, які на момент реєстрації фактично перебувають на території певного населеного пункту, незалежно від місця їх постійного проживання

    Незакінчена вища освіта – відмічалась особам, які в 1996 році і раніше навчалися у вищих навчальних закладах, пройшли половину або більше половини терміну навчання, але не завершили його

   Неповна вища освіта – включає в себе початкову вищу та незакінчену вищу освіту

   Повна вища освіта – відмічалась особам, які закінчили вищий навчальний заклад (інститут, консерваторію, академію, університет та інші прирівняні до них вищі навчальні заклади, які надають освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр) і отримали документ про його закінчення

   Повна загальна середня освіта – відмічалась особам, які закінчили старшу школу: одинадцятирічну, десятирічну, ліцей, гімназію (включаючи дореволюційну), реальне училище, комерційне училище, іншу середню загальноосвітню школу

   Постійне населення - це чисельність осіб, які постійно проживають на території певного населеного пункту, незалежно від їх наявності на момент реєстрації

   Початкова вища освіта - відмічалась особам, які закінчили технікум, училище або інші прирівняні до них навчальні заклади першого рівня акредитації або продовжують навчатися у вищому навчальному закладі і отримали документ про набуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

   Початкова загальна освіта – відмічалась особам, які закінчили початкову школу або 3 класи в 1972 році і пізніше; 4-6 класів у будь-якому році; 7 класів у 1960 році і пізніше; 8 класів у 1990 році і пізніше; тим, хто навчається в 5-9-му класах; тим, хто вибув із 4-го класу в 1972/73 роках і пізніше; з 5-7-го класів у будь-якому році; з 8-го класу в 1960/61 навчальному році і пізніше; з 9-го класу в 1989/90 навчальному році і пізніше

   Природний рух - узагальнене визначення сукупності народжень і смертей, що змінюють чисельність населення т.зв. природним шляхом

   Переписом населення 2001 року фіксувалися установлені в Україні з 1996 року такі рівні освіти:
Діючі рівні освіти Рівні освіти, які діяли до 1996 року
повна вища вища
базова вища -
початкова вища середня спеціальна
- незакінчена вища
повна загальна середня середня загальна
базова загальна середня неповна середня
початкова загальна початкова

   Рідною мовою записувалась та мова, яку самі опитувані вважали рідною. Рідна мова дітей, які ще не вміли говорити, та інших малолітніх дітей визначалася батьками

    Середня чисельність - узагальнюючий показник чисельності населення для всього розглянутого періоду

   Шлюбний вік в Україні встановлений чинним законодавством для чоловіків - 18 років і жінок - 17 років.
До осіб, які:
- перебували у зареєстрованому шлюбі, відносились особи, які на дату перепису перебували у шлюбі, зареєстрованому в органах РАГС;
- перебували у незареєстрованому шлюбі, відносились особи, які на дату перепису перебували у шлюбі, не зареєстрованому в органах РАГС;
- ніколи не перебували у шлюбі, відносились особи, які ніколи не перебували у шлюбі;
- вказали себе удівцями (удовами), відносились особи, які раніше перебували у шлюбі (зареєстрованому чи незареєстрованому), який закінчився у зв'язку зі смертю чоловіка або дружини, і не одружувалися знову;
- вказали себе розлученими, відносились особи, які раніше перебували в зареєстрованому шлюбі, а на дату перепису у шлюбі не перебували і їхнє розлучення оформлене РАГСом;
- вказали себе як такі, що розійшлися, відносились особи, які раніше перебували в зареєстрованому шлю6і, але на дату перепису у шлюбі не перебували і їхнє розлучення в органах РАГС не зареєстроване, а також особи, які раніше перебували в незареєстрованому шлюбі, але на дату перепису розійшлися.


Умовні позначення:
тире (-)- явищ не було;
крапки (...)- відомості відсутні;
нуль (0; 0,0)- явище існує, але у величинах менших, ніж ті, що можуть бути виражені використаними в таблиці цифровими розрядами;
символ (х)- заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або не доцільне;
"у тому числі","з них"- означає, що підсумок наведених у таблиці даних може бути меншим від загальної суми.
укр рус eng

   У розділі:

 Словник перепису
 Контакти та зворотній зв'язок
 Корисні ресурси
 Карта сайту


Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове