Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Новини / Розподіл померлих дітей віком до 1 року за окремими причинами смерті у січні-березні

Розподіл померлих дітей віком до 1 року за окремими причинами смерті у січні-березні

  2008 2007
осіб у % до підсумку осіб у % до підсумку
Всього померлих 1231 100,0 1205 100,0
у тому числі від:
Деяких інфекційних та паразитарних хвороб 42 3,4 38 3,2
   з них: туберкульозу 1 0,1
            хвороби, зумовленої вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) 2 0,2 4 0,3
Новоутворень 11 0,9 12 1,0
Хвороб крові й кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму 7 0,6 12 1,0
Ендокринних хвороб, розладів харчування та
порушення обміну речовин
10 0,8 9 0,7
Хвороб нервової системи 35 2,9 51 4,2
Хвороб системи кровообігу 16 1,3 14 1,2
Хвороб органів дихання 51 4,1 60 5,0
   з них: грипу і пневмонії 29 2,4 35 2,9
Хвороб органів травлення 10 0,8 4 0,3
Окремих станів, що виникають у перинатальному періоді 595 48,3 545 45,2
   з них: розладів дихальної та серцево-судинної системи, що виникають у перинатальному періоді
289 23,5 290 24,1
            інфекцій, специфічних для перинатального періоду
116 9,4 91 7,6
             геморагічних та гематологічних порушень у плода та новонародженого
127 10,3 109 9,0
Природжених вад розвитку, деформації та хромосомних аномалй 324 26,3 311 25,8
   з них: природжених вад розвитку нервової системи
36 2,9 25 2,1
             природжених вад розвитку системи кровообігу 100 8,1 141 11,7
             природжених вад розвитку органів травлення 34 2,8 19 1,6
Інших хвороб 2 0,2 3 0,3
Неуточнених та невідомих причин смерті
66 5,4 63 5,2
Зовнішних причин смерті 62 5,0 83 6,9
   з них: наслідків нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження
4 0,3 5 0,4

До 2007р. перинатальний період визначався з 28 тижнів вагітності (в цей час в нормі маса тіла плода становить 1000 г), включав період пологів і 7 повних днів життя новонародженого або 168 годин після народження. З 2007р. перинатальний період починається з 22-го повного тижня вагітності (в цей час в нормі маса тіла плода становить 500 г) і закінчується після 7 повних днів життя новонародженого (168 годин після народження).

укр рус eng

   У розділі:

Усі    статті
 Публікації
       Кількість та територіальне розміщення населення України
       Статево-віковий склад населення України
       Рівень освіти населення України
       Національний склад населення України та його мовні ознаки
       Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
       Склад населення України за шлюбним станом
       Джерела засобів існування населення України
       Зайняте населення України
       Міграція населення України
       Жінки і діти України
       Жінки та чоловіки України
       Домогосподарства України
       Населення України за місцем народження та громадянством
       Зайняте населення України.Кількість зайнятого населення та його розподіл за видами економічної діяльності
       Перший Всеукраїнський перепис населення : історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
       Домогосподарства України Домогосподарства за типами та кількістю дітей
       Житлові умови та земельні ділянки населення України
Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове